Søgne videregående skole

4809 ARENDAL
Dokumentsenteret, Postboks 788 Stoa

E-post: kontakt@sogne.vgs.no
Telefon: 380 54 700
Nettside: http://sogne.vgs.no
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget