Bli lærebedrift

Fagopplæring Sør ble etablert i 1993 som etopplæringskontor med spesielt ansvar for mekaniske fag i industrien. Siden 2009 har Fagopplæring Sør i tillegg og etter ønske bransjene, KS og NHO Agder tatt inn fag i servicenæringen, IT/ Medieproduksjon, og helse/oppvekst. Vi tilpasser også opplæringen i fag utover dette etter ønske fra bedrift om dette er forsvarlig. Fagopplæring Sør kan også tilpasse opplæring og vurdering av hele arbeidsstokken i en bedrift med tanke på fagbrev.

Fagbrev etter ønske

Som lærebedrift og medlem hos oss kan du tilby et bredere spekter av lærefag til dine ansatte i samme opplæringskontor.

Fagopplæring Sør er et opplæringskontor som fokuserer på 4 utdanningsveier/ bransjer. Våre Kjerneområde er Industri/mekaniske fag, handel og reiseliv, It og medieproduksjon og helse og oppvekst. Bedriften får sin egen kontaktperson.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en selvfinansierende intern kompetanseheving for ansatte i godkjente lærebedrifter. Voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, er aktuelle kandidater.

Fagopplæring Sør gir den enkelte tilpasset veiledning og opplæring for deretter å kunne gå opp til fagprøven. Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater. For å kunne bruke ordningen trengs ett års relevant praksis i bedriften / faget. Det er fritak fra fellesfagene når man tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres. Fagopplæring Sør gjennomfører nødvendige kurs innenfor flere fagområder.

Kontakt oss for mer informasjon. Kursutgifter blir dekket av læretilskudd som voksenlærling.

93%

av våre lærlinger gjennomfører læreløpet

58%

av våre lærlinger får “bestått meget”

100%

Fagopplæring Sør er tilstede i alle møter og fora som medlemsbedrifter ønsker oss med på

Vi tilbyr din bedrift

  • Tilskudd i opplæringsperioden
  • Tilpasset opplæring etter bedriftens rammer og behov
  • God og tett service hele veien og godt tilgjengelig
  • Eventuell tilrettelegging av deler av læreløp
  • Kvalitetsstempel og et godt omdømme

 

Bedriftens forpliktelser

  • Faglig leder med min. 6 års erfaring/utdannelse
  • Arbeidskontrakt som dekker læretiden
  • Arbeidsgiveransvar, lønn og forsikring
  • Følger fagplan og gir lærlingen spisskompetanse
  • Ingen forpliktelser etter endt læretid/avlagt prøve