Fagene du kan velge mellom

Vi har derfor også fag innen andre bransjer enn vårt kjerneområde dette gjelder blant annet restaurant /reiselivsbransjen og fag innen naturbruk. Vi knytter til oss eksterne ressurser etter behov, men har opparbeidet oss kompetanse på fagområdene over flere år.