Løpet

Med IT-utviklerfaget og IT-driftsfaget (tidl. IKT servicefag) samt fagene innen medieteknikk. Vi har sterk intern kompetanse innen fagområdet. Og legger til rette for kurs og oppfølging etter behov spesielt innen salgsfaget.