Vi har god erfaring

Vi har medlemsbedrifter innen fagområdet i hele Agder i hovedsak. De største fagene i denne utdanningsveien er Salg, Service og administrasjon og sikkerhetsfaget.

Vi jobber også innen IT- Fagene innen utdanningsveien «informasjonsteknologi og medieproduksjon» med IT-utviklerfaget og IT-driftsfaget (tidl. IKT servicefag) samt fagene innen medieteknikk. 

Vi har sterk intern kompetanse innen fagområdet. Og legger til rette for kurs og oppfølging etter behov spesielt innen salgsfaget