Om oss

Gjennom vårt nettverk og egne ansatte har vi et solid erfaringsgrunnlag innen bransjene og fagområdene. Vi tar inn andre fagområder om dette er spesielt ønske fra bedrift, men ikke om vi ikke kan ivareta kvalitet og grunnleggende kunnskap om fagets særegenheter og behov.

Fagopplæring Sør er en frittstående forening uten profittmål styrt av medlemsbedriftene. Vi er medlem av alle relevante bransjeorganisasjoner og foreninger innen våre fagretninger.

Vi har som mål å være bransjens foretrukne opplæringskontor og vil bidra til at lærling og bedrift får den beste opplæring i samarbeide med oss. Våre ansatte har sterk kompetanse i de fagområder vi jobber.

Formål

Vårt formål er å heve kompetansenivå og opplæring av lærlinger i Agder samt sørge for større tilgang til kvalifisert arbeidskraft for Agders næringsliv. Gode fagfolk er jo i alles interesse!

Mål

Vårt mål er å være god rådgiver ovenfor både bedrift og lærling gjennom høy kvalitet på arbeid og samarbeid samt et bredt erfaringsgrunnlag fra ansatte og innleid personell.

Ansvar

Vi tar ansvar for lærlingens løp, og bedriften tar ansvar for lærlingen som arbeidstaker. Vi ivaretar også kravene i Opplæringsloven om intern kvalitetssikring av læreforholdet.