Kontakt oss

Fagopplæring Sør ble etablert i 1993 som et opplæringskontor med spesielt ansvar for mekaniske fag i industrien. Siden 2009 har Fagopplæring Sør i tillegg og etter ønske bransjene, KS og NHO Agder tatt inn fag i servicenæringen, IT/ Medieproduksjon, og helse/oppvekst. Vi tilpasser også opplæring i andre fag utover dette etter ønske fra bedrift om dette er forsvarlig.

Om Fagopplæring Sør

Gjennom vårt nettverk og egne ansatte har vi et solid erfaringsgrunnlag innen bransjene og fagområdene. Vi tar inn andre fagområder om dette er spesielt ønske fra bedrift, men ikke om vi ikke kan ivareta kvalitet og grunnleggende kunnskap om fagets særegenheter og behov.

Fagopplæring Sør er en frittstående forening uten profittmål styrt av medlemsbedriftene.
Vi er medlem av alle relevante bransjeorganisasjoner og foreninger innen våre fagretninger.

Vi har som mål å være bransjens foretrukne opplæringskontor og vil bidra til at lærling og bedrift får den beste opplæring i samarbeide med oss. Våre ansatte har sterk kompetanse i de fagområder vi jobber.

Formål

Vårt formål er å heve kompetansenivå og opplæring av lærlinger i Agder samt sørge for større tilgang til kvalifisert arbeidskraft for Agders næringsliv. Gode fagfolk er jo i alles interesse!

Mål

Vårt mål er å være god rådgiver ovenfor både bedrift og lærling gjennom høy kvalitet på arbeid og samarbeid samt et bredt erfaringsgrunnlag fra ansatte og innleid personell.

Ansvar

Vi tar ansvar for lærlingens løp, og bedriften tar ansvar for lærlingen som arbeidstaker. Vi ivaretar også kravene i Opplæringsloven om intern kvalitetssikring av læreforholdet.

Åse Michaelsen

Daglig leder

Overordnet ansvar
Mediekontakt

Tlf: 97754066
Epost: aase@fagoppsor.no

Stian Haustreis

Rådgiver

Salgsfaget
Service og administrasjon
IT - Fagene

Tlf: 40401642
Epost: stian@fagoppsor.no

Kyrre Kjær

Rådgiver

Industri


Tlf: 40408425
Epost: kyrre@fagoppsor.no

Hege Skomedal

Rådgiver

Helse og oppvekst
Mediefagene
Matfagene

Tlf: 40400418
Epost: hege@fagoppsor.no

Kontaktskjema

Navn
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.