A/S SørMek

4523 SØR-AUDNEDAL
Postboks 99

E-post: sormek@online.no
Telefon: 382 57 110
Nettside: http://www.sormek.no
Fag: Platearbeiderfaget, Sveisefaget

Kontaktperson

Navn: kjell Ivar Erland
E-post: post@sormek.no
Telefon: 915 16 382