AF Offshore Mandal AS

4515 MANDAL
Gisemerøyveien 205

E-post: brita.glomsaker@afgruppen.no
Telefon: 382 71 800
Nettside: http://www.afgruppen.com/
Fag: Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget