Bårdsens Smie & Mek. Verksted AS

4515 MANDAL
Gismerøyveien 200

E-post: baarmek@online.no
Telefon: 382 60 113
Nettside: http://www.baardsens-smie.no/
Fag: Industrimekanikerfaget, Platearbeiderfaget, Sveisefaget