Fidje Barnehage Læringsverkstedet

4639 KRISTIANSAND
Borsdalsbakken 3

E-post: fidje@laringsverkstedet.no
Telefon: 952 89 100
Nettside: https://laringsverkstedet.no/barnehage/fidje
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget