Gaveca

4920 STAUBØ
Forlag Gaveca, Gjerdalen 82

E-post: post@gavica.no
Telefon: 478 13 047
Nettside: http://www.gaveca.no/
Fag: Mediegrafikerfaget

Kontaktperson

Navn: Heidi T Vigerstøl
E-post: heidi@gaveca.no
Telefon: 952 00 005