Konsmo Fabrikker AS

4525 KONSMO
Breilimoen 15

E-post: firmapost@konsmohus.no
Telefon: 382 81 300
Nettside:
Fag: Industrimekanikerfaget