Læringsverkstedet Rom Barnehage

4580 LYNGDAL
Hugenveien

E-post: rom@lærlingsverkstedet.no
Telefon: 906 22 227
Nettside: https://laringsverkstedet.no/laringsverkstedet-rom-gardsbarnehage?type=overview
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget