Lindesnes Kirkelig Fellesråd

4517 MANDAL
Marnaveien 20

E-post: post@mandal.kirken.no
Telefon: 382 72 870
Nettside: http://www.mandal.kirken.no
Fag: Kontor- og administrasjonsfaget