LINDLAND GÅRD AS

4519 HOLUM
Lindlandsveien 23

E-post: post@lindlandgard.no
Telefon: 915 49 960
Nettside: https://www.lindlandgard.no/om-oss/
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kontaktperson

Navn: Gunn Lindland
E-post: gunn@lindlandgard.no
Telefon: 915 49 960