Maren Kommuneservice AS

4516 MANDAL
Skjernøyveien 2

E-post: post@maren.no
Telefon: 382 72 600
Nettside: http://www.maren.no
Fag: Gjenvinningsfaget