Oasen Skole – Søgne / Birkenes

4684 BRENNÅSEN
Birkenesveien 62. Postboks 15,

E-post: skole@oasen.org
Telefon: 381 83 060
Nettside: http://www.oasen.skole.no
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget