Umoe Mandal AS

4515 MANDAL
Gismerøyveien 205

E-post: mandal@um.no
Telefon: 382 79 200
Nettside: http://um.no/
Fag: Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget, Industrirørleggerfaget, Polymerkomposittfaget

Kontaktperson

Navn: Elin Martinussen
E-post: ema@um.no
Telefon: 934 24 503