Våpensmed Ole B. Vatland AS

4400 FLEKKEFJORD
Gylandsvegen 82

E-post: post@vapensmed.no
Telefon: 383 24 266
Nettside: http://www.vapensmed.no/
Fag: Børsemakerfaget

Kontaktperson

Navn: Ole Bernt Eie Vatland
E-post: ole@vapensmed.no
Telefon: 950 28 006