BUA Landhandel

4534 MARNARDAL
Marnarveien 2261, postbox 8

E-post: joker.marnardal@joker.no
Telefon: 382 88 423
Nettside: http://joker.no
Fag: Salgsfaget