Vi tar inn lærlinger hele året!

Utover et tradisjonelt løp som lærling, er det også mulig å skreddersy opplæring til alle uansett teoribakgrunn.
Fagopplæring Sør er din trygge og kompetente samarbeidspartner fra start til slutt.

Send oss gjerne en på eposten søknad@fagoppsor.no, eller her

En person som står vedsiden av et stort annelgsmaskineri

Lærling

 • Flest mulig relevante fag fra videregående ønskes
 • Manglende fag kan gjennomføres i læretiden
 • Opplæring og praksis etter læreplan i bedrift
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Vi tar inn nye kandidater hele året
 • TAF – Fagbrev og studiekompetanse i ett løp

Lærekandidat

 • Tilpasset opplæring frem mot en kompetanseprøve
 • Opplæringen kan tilpasses etter deler av læreplanen
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Mulig å ta fagprøve som praksiskandidat senere
 • Vi tar inn nye kandidater hele året

Praksiskandidat

 • Kan tilpasse opplæring frem mot et fagbrev
 • Eksamen må avlegges før fagprøven
 • Eksamen kan tas to ganger årlig,
 • Må ha 25 % lengre relevant praksis (vanligvis 5 år)
 • Vi hjelper grupper eller enkeltpersoner
 • Realkompetansen må vurderes/godkjennes
 • Fritatt kravet om bestått fellesfag

En person som skrur på et stort vannrør

“Fagbrev på jobb” ordningen

 • For deg som allerede jobber i en bedrift
 • Opplæring og praksis etter læreplan i bedrift
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Vi tar inn nye kandidater hele året
 • Kun krav om 1 eksamen før fagprøven