Vi tar inn lærlinger hele året!

Utover et tradisjonelt løp som lærling, er det også mulig å skreddersy opplæring til alle uansett teoribakgrunn.
Fagopplæring Sør er din trygge og kompetente samarbeidspartner fra start til slutt.

Send oss gjerne en epost her

En person som står vedsiden av et stort annelgsmaskineri

Lærling

 • Flest mulig relevante fag fra videregående ønskes
 • Manglende fag kan gjennomføres i læretiden
 • Opplæring og praksis etter læreplan i bedrift
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Vi tar inn nye kandidater hele året
 • TAF – Fagbrev og studiekompetanse i ett løp

Lærekandidat

 • Tilpasset opplæring frem mot en kompetanseprøve
 • Opplæringen kan tilpasses etter deler av læreplanen
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Mulig å ta fagprøve som praksiskandidat senere
 • Vi tar inn nye kandidater hele året

Praksiskandidat

 • Kan tilpasse opplæring frem mot et fagbrev
 • Eksamen må avlegges før fagprøven
 • Eksamen kan tas to ganger årlig,
 • Må ha 25 % lengre relevant praksis (vanligvis 5 år)
 • Vi hjelper grupper eller enkeltpersoner
 • Realkompetansen må vurderes/godkjennes
 • Fritatt kravet om bestått fellesfag

En person som skrur på et stort vannrør

“Fagbrev på jobb” ordningen

 • For deg som allerede jobber i en bedrift
 • Opplæring og praksis etter læreplan i bedrift
 • Jobber i godkjent lærebedrift
 • Kontinuerlig oppfølging og vurdering
 • Vi tar inn nye kandidater hele året
 • Kun krav om 1 eksamen før fagprøven