GE Healthcare AS V/ Hege Lønning

4521 LINDESNES
Lindesnesveien 208

E-post: SveinConrad.Oydneskleiv@ge.com
Telefon: 382 58 100
Nettside: http://www.gehealthcare.com/
Fag: Industrimekanikerfaget, Industrirørleggerfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Logistikkfaget