Mandal Videregående skole

4514 MANDAL
Kallhammerveien 6

E-post: mandal.vgs@vaf.no
Telefon: 382 78 600
Nettside: http://www.mandal.vgs.no/
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfag, Ikt-servicefaget, It-driftsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Renholdsoperatørfaget, Salgsfaget