Marnardal Sokn

4534 MARNARDAL
Nordre Heddeland 26

E-post: post@marnardal.kirken.no
Telefon: 382 72 870
Nettside: http://marnardal.kirken.no/
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget